Teknikkikkut atortuutit

Imermik pilersuineq

Imermik pilersuineq Nukissiorfimmit isumagineqarpoq.

Illoqarfimmi sanaartukkat tamangajammik imermut atassusiligaapput, sanaartukkat ilaannanngui imermik maqitsivinnut tamanit atugassiaasunut aallertarput.

Imeqarfik illoqarfiup kippasissuaniittoq imeqarfiuvoq A1-i. Imermik pilersuineq imeqarfimmit ingerlanneqarpoq, tassungalu aamma imeqarfiit killingi angallavigeqqusaanngitsut ilaallutik. Killigitinneqartumut aamma Ungusiviup ilaa annertooq ilaavoq, tassani sunngiffimmi inuit angallavigisartagaani.

Imermik pilersuiffik pioreersoq, illoqarfimmik alliliinissamut pisariaqartitsilernissamik matussusiinissaminik naammappoq, pilersuinermik imaqassuseq pioreersoq aalisakkerinermut annertuumik pilersuinissamut pilersitaammat.

Illoqarfiup immikkoortortaanik nutaamik pilersitsinermut atatillugu, pilersuinermut attaveqaatit takivallaartut pinngitsoorniarlugit nutaamik imeqarfimmik pilersitsisoqarnissaa naliliiffigineqartariaqarpoq.

Innaallagissamik pilersuineq

Innaallagissamik pilersuineq Nukissiorfimmit isumagineqarpoq.

Ullumikkut innaallagissamik pilersuineq, illoqarfiup qeqqaniittumi atuarfiup eqqaani, innaallagissiorfimmit dieselitortumik ingerlanneqarpoq. 2011-mi illoqarfiup inuutissarsiornermik immikkoortumi sanaartukkamik nutaamik ammaaneqarpoq, taannalu eqqagassanik ikuallaavimmut atassuteqarluni, erngup nillusarneqartup kiassarnermut attaveqaammut ajornanngitsumik tunniussisinnaalluni.

Innaallagissiorfik illoqarfiup qeqqaniittoq ajornartoornissamut sillimmatitut siunissami atorneqassaaq. Alumiiniliorfik pilersinneqassappat, siunissami innaallagissamik pilersuineq erngup nukinganik nukissiorfiliornikkut ingerlanneqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq. Tamanna pilersinneqassappat, innaallagissamik pilersuiffik dieselitortoq nutaaq sillimmatitut atorneqalissaaq. Taamaalilluni innaallagissamik pilersuiffitoqaq ingutserneqassaaq, aturfiullu alillerneqarnissaanut inissaqartitsilissalluni.

Kiassaateqarfiit.

Kiassarnermut attaveqaat ullumikkut Nukissiorfiimit ingerlanneqarpoq. Qeqqata Kommuniata ikuallaavimmiit kiassaateqarfimmut kissamik attaveqaammut tunisisarpoq.

Illoqarfiup annerpaartaa kiassaateqarfinnit kiammik pilersorneqarput, ikuallaavimmit kiassarneq innaallagissamillu pilersuineq kiaap sinneruttumit ingerlanneqarluni, pisariaqartitarlu naapertorlugu illoqarfiup kialiorfiaaniit uuliatortumit tapertarineqartarluni.

Illoqarfiup immikkoortortaani nutaami kialiorfimmik nutaamik pilersitsinissaq naatsorsuutigineqarpoq, taamaalilluni ataatsimoorussamik kiassarnermut attaveqarnissamik qulakkeerinnittuussalluni.

Eqqagassat

Illoqarfiup eqqagassaataanik suliaqarneq kommunimit suliassaavoq, tamannalu entreprenørinut namminersortunut ilaatigut suliariumannittorsarsiuunneqarnikuuvoq.

Eqqagassat katersorneqartartut eqqagassallu angisuut tamangajammik illoqarfiup ikuallaaviani ikuallanneqartarput.

Maniitsup angissusaanut ikuallaavik naammappoq, illoqarfiulli inissianik 600-nik allilerneqarneranut imaluunniit nunaqarfinnit eqqagassanik tigooraanissaminut naammagani.

Illoqarfiup kiassarnermut attaveqaataanut ikuallaavimmit kissamik sinneruttumit pilersorneqartarpoq.

Eqqagassat ulorianartut, taassumalu ataani elektronikkikut uuliakullu, nillataartitsivikut, trawlit, savimikut aammalu batteriit eqqagassanit immikkoortitserneqarniartarput atoqqitassanngorlugillu nassiunneqartarlutik, imaluunniit isumannaatsumik aserorterneqartarlutik.

Kuuffissuit

Kuuffissuarnik suliaqarneq kommunimit isumagineqarpoq, assigiinngitsutigut ingerlanneqartoq.

  • Ineqarfinnit 894-iusunit imikumik (anartarfinniit kuuffinniillu) kuuffissuakkut imaanut kuutsitsineq
  • Ineqarfinnit 251-it missaaniittunit kuuffinnit imikumik nunamut kuutsitsineq
  • Ineqarfinnit 40-t missaaniittunit katersuiffinnit kinnernik milluaammit imaartakkanit kuutitsinerit
  • Ineqarfinnit 217-it missaaniittunit kuutsittagaanngitsunik anartarfinnik, anartaajaalerivimmit imaanut imaarsineq.

Illoqarfiup annerpaartaa kuuffissuarnut attaviligaavoq, inuutissarsiornermik najugaqarfiillu nutaat tamarmik kuuffissuarmut attavilerneqartarput, taamaalilluni imikut anartarfinniillu kuutsitsinerit kuuffissuakkut ingerlatinneqarnissaat qulakkeerneqartarluni. Imikoq imaanut nalinginnaasumik sarfaqarluartumut kuutsinneqartarpoq, taamaalilluni ulittarnermi tinittarnermilu arrorsaaneq ingerlanneqartarluni, kuutsitsinerlu ajoqutaassanani.

Illut qalianit inissisimaffinniillu imeq kuuttoq, nunamut kussinernullu il.il. kuutsinneqartarpoq.

Maniitsup illoqarfiani najugaqarfiit 217-it missaaniittut anartarfinnik imaartiffigineqartarput, nalinginnaasumik ilaqutariit ataasiakkaanut imaluunniit illut sanileriiaat. Nunaminertat sinneri kuuffissuarmik attavilerneqanngitsut siammasissumillu sanaartorfiusut qattunerasaartumiipput, taamaattumillu kuuffissuarnut attavilerneqarnissaanut akisuallaarlutik, taamaalilluni ukiut arlallit suli anartarfinnik imaarsisarneq ingerlanneqartarnissaat naatsorsuutigineqassalluni.

Najukkanik piginnittut kuuffissualerneqarnermut akiliisinneqarnissaanut inatsit periarfissiinngilaq, taamaattumik pilersaarusiornerup ingerlanneqarnerani illoqarfimmi najukkat tamarmik kuuffissuarmut attavilerneqarnissaanut inatsisip allanngortinneqarnissaa naatsorsuutigineqassalluni.

Tele

Internetsimik, oqarasuaammik isiginnaarummilu kanalit nalinginnaasut Tele Postimit ingerlanneqarput. Kanalit amerlanerit Maniitsumi entreprenørimit namminersortumit Masantimit ingerlanneqarput.

Inuiaqatigiit nunarsuarmi ingerlalluassappata, taava internetimut oqarasuaammullu attaveqaatit pitsaasuusariaqarput. Inuutissarsiornermi ilinniartitaanermilu ataavartumik nunarsuarmut attaveqarsinnaassappat, tamanna killissatut piumasaqaataavoq.

Imaatigut kabelip siunissami ungasinngitsumi ingerlateqqinneqarnissaa neriuutigineqarpoq, Europamut Amerikamullu attavilimmut, Nuummiit Sisimiunut immaqalu Maniitsumut. Telemik attaveqarnermut imarisinnaasaanik sillimanermullu pisariaqartitamik nutarterineqalissalluni.

Maniitsumi maannakkut telep atortulersuutaa illoqarfiup kangisissuani qaqqap qaani mittarfittaqarluni inissisimavoq. Nunap immikkoortortaa piumasaqaateqarfiusoq ilanngussami assimi aammalu sanaartukkamut nalinginnaasumik aalajangersakkani takuneqarsinnaavoq.