Nutaarsiassat

Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussassatut siunnersuut tusarniutigineqarnerani, kommunillu pilersaarusiorfigineqarnerani tapliussaq kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqareeriarpat tamatullu nalunaarutigineqareeriarpat qupperneq una ingerlaavartumik nutarterneqartassaaq.

Juulip 2022

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussassatut nr. 47, Kangerlussuarmi illoqarfimmut ineriartortitsivik Kommunalbestyrelsip 2022-mi juunip 23-ani inaarutaasumik akuersissutigivaa, tamannalu matumuuna juulip 19-ianni 2022 nalunaarutigineqarluni.

 Kangerlussuup nunaqarfiata pioreersup avannaatungaani Køkkenfjeld / Mount Hassel-imi illoqarfimmik tulluartumik ineriartortitsineq qulakkeerniarlugu, Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 47 una suliaavoq.

UNESCO-mi tikeraanut centerimik pilersitsinerup saniatigut, kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 47-p siunertaraa, Kangerlussuarmi hotelimi unnuiffiusinnaasut annertusarnissaannik periarfissiinissaq kiisalu Kangerlussuarmi najukkanik, suliffeqarfinnik kiffartuussiveqarfiliinikkut Hassel Fjeld-imi illoqarfimmik orniginartumik ineriartortitsisinnaanerup qulakkeerneqarnissaa.

Ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu pilersaarusiorneq pineqarpoq, immikkoortup arfineq-pingasunut avillugu immikkoortumut ineriartortitsinermut pilersaarutitut pingaarnertut isigineqarsinnaasoq.

KPT 47

 

August 2021

Qeqqata Kommunianut 2012 – 2024 Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 62, 2021-imi aggustip 12-ani Kommunalbestyrelsi sinnerlugu Borgmesterimit inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq, matumuunakkullu tamanut nalunaarutigineqarpoq.

Maniitsumi nuna tamakkerlugu innarluutilinnut suliffeqarfimmik pilersitsinissaq pillugu maannakkut suliniuteqartoqarnera naammassiniarlugu kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq suliaavoq. Immikkoortup ilaa 700-A7 innarluutilinnut inissianut immikkoortinneqarpoq aammalu immikkoortup ilaa 700-C77 innarluutilinnut sullissivimmut kiisalu biilinut inissiisarfimmik tamanit atorneqarsinnaasumut immikkoortinneqarpoq.

KPT 62

 

Marsi 2021

Qeqqata kommuniata Imermut errortuivikumut pilersaarutaa 2021-mi februaarip 25-ani inaarutaasumik kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpoq, matumuunakkullu 2021-mi maarsip 11-iani nalunaarutigneqarpoq.

Imermut errortuivikumut pilersaarut 2021-mit 2026-mut ukiuni arfinilinni atuuttussaavoq, aammalu 2033-p tungaanut malitsigisaanut atuuffissaanut piffissaliussamik ilalerneqarluni.

Imermut errortuivikumut pilersaarummik nutaamik Sisimiuni, Maniitsumi Kangerlussuarmilu imermik errortuivikumik maannakkut siunissamilu kuutsitsinissamut eqqaanissamullu kommuni tamakkiisumik pilersaaruteqalerlunilu periusissaqalerpoq

Imermut errortuivikumut pilersaarut 2021 - 2026 KAL

Imermut errortuivikumut pilersaarut 2021 - 2026 QALL

 

Marsi 2021

Maniitsumi iliveqarfimmut kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 52, 2021-mi februaarip 25-ani inaarutaasumik kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpoq, matumuunakkullu 2021-mi marsip aqqarnani nalunaarutigineqarpoq.

KPT 52

 

Septembari 2020

Sisimiuni Akiani inissianut immikkoortumut kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 39, 2020-mi aggustip 28-ani inaarutaasumik kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpoq, matumuunakkullu nalunaarutigineqarpoq.

pdf kpt_39.pdf (9.3 MB)

 

Juulip 2020

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 56 - Qeqqata Kommuniani illuaqqanik pilersitsineq, 2020-mi juulip 17-ani, Kommunalbestyrelsi sinnerlugu Borgmesterimit inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq, matumuunakkullu nalunaarutigineqarpoq.

KPT 56

 

Maj 2020

Siunertanut ataatsimoorussanut - Sømandshjem aamma Kalaallit Guest House-imut Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 33, kommunalbestyrelsimit 2020-mi maajip 28-ani inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq, matumuunakkullu tamanut nalunaarutigineqarluni.

kpt_33.pdf (4.8 MB)

Maj 2020

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussassatut nr. 39-itut - Sisimiuni Akiani najugaqarfissianut siunnersuut, kommunalbestyrelsip 2020-imi maajip 28-ani ataatsimiinnermini akuersissutigaa, 2020-imilu maajip 29-anit juulip 24-ata tungaanut tamanut tusarniutigisassanngorlutillugu.

forslag_kpt_39__kortbilag.pdf (8.8 MB)

Novembari 2019

Inuussutissarsiutinut immmikkut inissinneqarnissamik piumasaqaatilinnut Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq 2019-imi novembarip 28-ani inaarutaasumik kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpoq, matumuunakkullu nalunaarutigineqarpoq.

kpt_43.pdf (10.4 MB)

Novembari 2019

Sisimiuni Sømandshjemmimik aamma Kalaallit Guest House allilerneqarnissaanut Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussassatut nr. 33-ssatut siunnersuut piffissami 2019-imi novembarip 16-ianit 2020-mi februaarip qulingata tungaanut tamanut saqqummiunneqarpoq, pilersaarutitut siunnersuummut oqaaseqaatinik kikkut tamarmik takkussaqarsinnaanissaat siunertaralugu.

forslag_kpt_33.pdf (7.5 MB)

Februaari 2019

Sisimiuni takornarissanut sunngiffimmilu sammisanut immikkooortunut marlunnut kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussassatut siunnesuut nr. 41-p nalunaarutigineqarnera.

kpt_41.pdf (5 MB)

Februaari 2019

Kangerlussuup Sisimiullu akornanni aqqusineq sinerlugu unnuisarfissat illuaraqarfissallu pillugit kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 58, kommunalbestyrelsimiit 2019-imi februaarip 28-ani inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq, tamannalu matumuuna nalunaarutigineqarluni.

kpt_58.pdf (17.6 MB)

Februaari 2019

Sisimiut umiarsualiviata ilaata kippasissortaanut kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 37, 2019-imi februaarip 28-ani kommunalbestyrelsip inaarutaasumik akuersissutigaa maannamut nalunaarutigineqartoq.

kpt_37.pdf (10.8 MB)

Decembari 2018

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 55-issatut siunnersuutip tamanut saqqummiunneqarnera
Sisimiut avannaatungaanni Aqqutikitsumi aamma Ungalliup Qaqqaanni Nunamik immikkut atuisinnaanermut Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussaq nr. 55

kpt_55.pdf (21.9 MB)