800-A10.1

loading image
Henter...
static-map
 • Pilers. nr.

  800-A10.1

 • Immikkoortup atorneqarnissaa

  Stk. 1. Området som helhed må anvendes til boligbebyggelse i form af enfamilie-, dobbelt- og kædehuse, samt til bygninger der anvendes i forbindelse med boligformål Stk. 2. Eksisterende lovlige erhverv som er indpasset i området kan i begrænset omfang udvides hvor det er muligt under hensyntagen til områdets hovedanvendelse som boligbebyggelse, og uden gener for området beboere. Stk. 3. Der kan ikke uden udarbejdelse af en ny detailplan etableres nye erhverv i området, med mindre det kan ske indenfor rammerne af en bolig der beboes af den der driver virksomheden. Stk. 4. Der er i området indpasset legeplads og friarealer der skal friholdes for bebyggelse. Stk. 5. Der kan i forbindelse med det eksisterende vandrehjem etableres familiehytter til turistudlejning ligesom der ved vandrehjemmets nordlige gavl kan opføres en ny bebyggelse i 2 etager.

 • Sanaartukkap annertussusissaa sumiinnissaalu

  Stk. 1. Ny bebyggelse må opføres i 1½ etage med kælder med en maximal højde på 8,5 m målt over terræn ved bygningens laveste højde. Stk. 2. Vandrehjemmet må opføres i 2 etager med en maximal højde på 8,5 m. Stk. 3. Turisthytterne ved vandhjemmet må maximalt være 16 kvm pr. stk og maximalt have en højde på ... over terræn. Stk. 4. Dette byggefelt kan kun udnyttes hvis legepladsen udvides med et areal der svarer til det areal der inddrages til udvidelsen.

 • Sanaartukkap silatimigut isikkussaa

  Stk. 1. Bebyggelse skal opføres med saddeltag med en hældning mellem 15 og 45 grader. Stk. 2.

 • Aqquserngit, pisuinnaat aqqutaa biilinullu inissiiviit

  Stk. 1. Langs kaaliikaassaap og de øvrige veje i området må ingen nybebyggelse opføres nærmere vejmidte end 8 m. Stk. 2. Ingen bygninger må opføres nærmere stimidte end 3 m.

 • Nunaminertat sanaartorfiunngitsut

  Stk. 1. I planens kortbilag nr. 2 er angivet en række områder der skal forblive ubebyggede. Stk. 2.

 • Sanaartukkanik pioreersunik avatangiisiannillu allanngutsaaliuineq

  Stk. 1. Der er ikke etableret bevaringsværdig bebyggelse i området.

800-A10.1 (gl)