Nalinginnaasumik aalajangersakkat

Kommunip pilersaarusiorneqarnerata sananeqarnera

Kommunip pilersaarusiorneqarnera, kommunip nunaminertaanut tamanut atuuppoq, illoqarfiit, nunaqarfiit, nuna sermersuarlu nunamut ilaasoq ilanngullugu.

Kommunip pilersaarusiorneqarnissaa kommunimit suliassaavoq, kommunip immikkoortuini tamani pingaarnertut aalajangersakkanik aalajangiinissamik pisussaaffiliisoq, taamatullu sanaartornermut atatillugu kommunip pilersaarusionermi aalajangersakkanik immikkuaaluttunik suliaqartitsinissamik sulianut killiliiffinnik aalajangiinissamut pisussaaffiliisoq.

Immikkoortuni ataasiakkaani periarfissanik assiliinerit (pingaarnertut aalajangersakkat) tunngavissani pingaarnertut aallaaviupput.

Aalajangersakkat immikkualuttut pingaarnertut aalajangersakkanut akerliussanngillat. Kommunalbestyrelsili pingaarnertut aalajangersakkanik nalinginnaasumik ingerlatseriaaseq atorlugu allanngortitsinissamik aalajangiisinnaapput, soorlu immikkualuttunik aalajangersakkanik aalajangiinermi ataqatigiisitsinikkut.

Immikkoortumi aalajangiinermi pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr 17, 17. november 2010-meersoq tunngavitut aallaavigineqarpoq, tassani aalajangersakkanik immikkualuttunik aalajangiinermi aammalu pilersaarutit malillugit nunaminertanik tunniussinermut kommunip allaffissorneranut il.il. aalajangersakkat nalinginnaasut aallaavigineqarlutik.