820-B3.1

loading image
Henter...
static-map
 • Pilers. nr.

  820-B3.1

 • Immikkoortup atorneqarnissaa

  Stk. 1. Detailområdet kan anvendes til etablering af de testbane faciliteter der er nødvendige for at drive et moderne biltestcenter for personbiler. Stk. 2. Der kan indenfor detailområdet etableres kontorer, værksteder og etableres udstyr til håndtering af testaktiviteter. Stk. 3. Detailområdet er opdelt i 2 dele: - 3.1 til etablering af værksteder og kontorer samt frysecontainere. -3.2 til etablering af testbaner med forskellig udformning.

 • Sanaartukkap annertussusissaa sumiinnissaalu

  Stk. 1. I detailområde 3.1 kan der etableres kontor og værkstedsbygninger på i alt 5000 kvm. Stk. 2. Bygninger skal respektere lufthavnens sideplan, begrænsning så bygninger i område 3.1.1 kan opføres med en højde på 10 m, svarende til højden på lufthavnsterminale. Stk. 3. I område 3.1.2 og landingsbanen skal byggeri holdes under en ret linie mellem landingsbanens nordlige afgrænsning(hegnet) og den sydlige kant af 3.1.1. Stk. 4.

 • Sanaartukkap silatimigut isikkussaa

  Stk. 1. Kontor og værkstedsbyggeri ???????

 • Aqquserngit, pisuinnaat aqqutaa biilinullu inissiiviit

  Stk. 1. Adgangen til detailområdet skal ske fra Marius Olsenip Aqq. Stk. 2. I tilknytning til kontor og værkstedsfaciliteter skal der etableres parkering efter følgende normer: - 1. p-plads for hver 50 kvm kontorlokaler og værkstedsareal. Stk. 3. I forbindelse med etableringen af testcentret nedlægges de offentlige veje indenfor detailområdet efterhånden som testcentret opbygges og der ikke længere vil være behov for offentlig adgang til området. Stk. 4.

 • Nunaminertat sanaartorfiunngitsut

  Stk. 1. De arealer der ikke anvendes til testbaner, byggeri eller lignende skal sikres et naturligt udseende, gerne med bibeholdelse eller genetablering af den naturlige beplantning. Stk. 2.

 • Teknikkikkut atortuutit

  Stk. 1. Kontor og værdstedsfaciliteter skal tilsluttes offentlig spildevandsafledning. Værkstedsfaciliteter gennem en olieudskiller. Stk. 2. Anlægget skal endvidere tilsluttes el forsyning, fjernvarme og det offentlige affaldshåndteringssystem Stk. 3. Indenfor området er placeret forskellige ledningsnet som anvendes at Mittarfegarfiit. Disse skal respekteres eller omlægges. Stk. 4. Arealerne gennemskæres at en grøft der sikrer afvandingen af landingsbanen. Denne grøft skal respekteres ved anlæg af testbaner eller omlægges.

 • Sanaartukkanik pioreersunik avatangiisiannillu allanngutsaaliuineq

  Stk. 1. Der er ingen bevavaringsværdig bebyggelse i detailområderne. Stk. 2. Eksisterende bebyggelse indenfor området fjernes i det omfang den ikke skal benyttes i forbindelse med driften af testcenteret.

820-B3.1 (gl)