Kommunip pilersaarusiorneranut aalajangersakkat.

Kommunip nunaminertaanut aallaavittut aalajangersakkat pingasut aalajangiunneqarput:

1. kommunimut tamarmut aalajangersakkat nalinginnaasut atuupput, imaluunniit nalinginnaasumik kommunip ilaanut atuullutik, soorlu illoqarfimmut, nunaqarfimmut nunaannarmullu.

2. Immikkoortut ataasiakkaanut, siunissamut ineriartortitsinissamut kommunalbestyrelsip kissaataanut oqariartuuteqartut immikkut pingaarnertut aalajangersagaapput. Aalajangersakkat siunissamut sammisuupput, ilaatigut annikitsukkuutaamut immikkoortumut pilersaarutinut atuuttunut akerliusinnaapput, piffissalli ingerlanerani taakku aaqqiivigineqarnissaat naatsorsuutigineqarsinnaavoq.

3. Immikkoortumut ataatsimut immikkut aalajangersakkat immikkuualuttuupput, immikoortumi ineriartortitsinissamik periarfissanik nalunaartut, annikitsukkuutaamik immikkoortup pilersaarusiorneqarneranut inaarutaasumik akuersissutigineqartumeersut.

Ilaatigut annikitsukkuutaanut immikkoortut, immikkoortutulli annertutigisutut killilerneqarlutik pilersinneqartarput, ilaatigullu agguataarinerit ingerlanneqartarlutik, immikoortullu ataani immikkoortunik pilersitsineqartarluni.

Kommunip pilersaarusiorneqarneranut tapiliussat immikkoortumilu pilersaarutit siusinnerusut piusut suli atuupput, immikkoortunut nutaanut ataatsimoortitsinngitsut.

Annikitsukkuutaanik immikoortunik aalajangersakkamik immikkualuttumik pilersitsisumik pilersitsineq – pingaarnertut aalajangersakkanit immikkoortunut aallaaviuvoq.