Nyheder

Denne side vil løbende blive opdateret når forslag til kommuneplantillæg er i høring, og når kommuneplantillæg er blevet godkendt af kommunalbestyrelsen og er blevet offentlig bekendtgjort.

Juli 2022

Kommuneplantillæg nr. 47. for et byudviklingsområde ved Kangerlussuaq, er den 23. juni 2022 godkendt endeligt af kommunalbestyrelsen, hvilket hermed bekendtgøres.

Kommuneplantillæg nr. 47, er udarbejdet for at sikre en hensigtsmæssig byudvikling på Hassell Fjeld (i daglig tale Køkkenfjeldet) nord for den eksisterende bygd Kangerlussuaq.

Foruden etablering af et UNESCO besøgscenter, er formålet med kommuneplantillæg nr. 47, at skabe mulighed for udbygning af hotelkapaciteten i Kangerlussuaq samt at sikre, at der kan etableres en attraktiv byudvikling på Hassell Fjeld i Kangerlussuaq, med boliger, institutioner og servicefaciliteter. Der er tale om en langsigtet plan der har karakter af en masterplan for områdets udvikling i 8 etaper.

KPT 47

 

 

August 2021

Kommuneplantillæg nr. 62 til kommuneplan 2012 – 2024 for Qeqqata Kommunia er godkendt endeligt af Borgemesteren på vegne af Kommunalbestyrelsen den 12. august 2021, hvilket hermed bekendtgøres.

Kommuneplantillægget er tilvejebragt for at imødekomme et aktuelt projekt vedrørende etablering af en national handicapinstitution i Maniitsoq. Delområde 700-A7 udlægges til handicapboliger og delområde 700-C7 udlægges til handicapinstitution samt en offentlig parkeringsplads.

KPT 62

 

Marts 2021

Qeqqata Kommunia Spildevandsplan 2021 – 2026 er den 25. februar 2021 godkendt endeligt af kommunalbestyrelsen, hvilket hermed bekendtgøres den 11. Marts 2021.

 Spildevandsplanen løber over en 6-årig periode gældende fra 2021 til og med 2026 suppleret med en perspektivperiode for de følgende år frem til 2033.

Med den nye spildevandsplan har kommunen en samlet plan og strategi for den eksisterende og fremtidige afledning og bortskaffelse af spildevand i Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq.

Spildevandsplan 2021-2026 GRL

Spildevandsplan 2021-2026 DK

 

Marts 2021

Kommuneplantillæg nr. 52 for Kirkegård i Maniitsoq er godkendt endeligt af Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2021, hvilket hermed bekendtgøres.

KPT 52

 

September 2020

Kommuneplantillæg nr. 39 for et område til boliger på Akia, Sisimiut er den 28 august 2020, godkendt endeligt af kommunalbestyrelsen, hvilket herved bekendtgøres.

pdf kpt_39.pdf (9.3 MB)

 

Juli 2020

Kommuneplantillæg nr. 56 – etablering af hytter i Qeqqata Kommunia, er den 17. Juli 2020, godkendt endeligt af Borgmesteren på vegne af Kommunalbestyrelsen, hvilket herved bekendtgøres

KPT 56

 

Maj 2020

Kommuneplantillæg nr. 33 for udvidelse af Sømandshjemmet og Kalaallit Guest House er godkendt endeligt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020, hvilket hermed bekendtgøres.

kpt_33.pdf (4.8 MB)

 

Maj 2020

Forslag til kommuneplantillæg nr. 39 i offentlig høring.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 for et område med boliger i Akia, Sisimiut offentliggøres i perioden 29. maj 2020 til 24. juli 2020, med henblik på at alle kan fremkomme med bemærkninger til planforslaget

forslag_kpt_39__kortbilag.pdf (8.8 MB)

 

November 2019

Kommuneplantillæg nr. 43 godkendt.

Kommuneplantillæg nr. 43 for erhverv med særlige beliggenhedskrav er godkendt endeligt af Kommunalbestyrelsen den 28. november 2019, hvilket hermed bekendtgøres.

kpt_43.pdf (10.4 MB)

 

November 2019

Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 i offentlig høring.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 for udvidelse af Sømandshjemmet og Kalaallit Guest House i Sisimiut offentliggøres i perioden 16. november 2019 til 10. februar 2020, med henblik på at alle kan fremkomme med bemærkninger til planforslaget.

forslag_kpt_33.pdf (7.5 MB)

 

Februar 2019

Kommuneplantillæg nr. 41 godkendt.

Bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 41 for 2 områder til turist- og fritidsaktiviteter i Sisimiut.

kpt_41.pdf (5 MB)

 

Februar 2019

Kommuneplantillæg nr. 58 godkendt.

Kommuneplantillæg nr. 58 for hotel- og hytteområder langs vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq er godkendt endeligt af kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019, hvilket hermed bekendtgøres.

kpt_58.pdf (17.6 MB)

 

Februar 2019

Kommuneplantillæg nr. 37 godkendt.

Kommuneplantillæg nr. 37 for den vestlige del af Sisimiut Havn er godkendt endeligt af kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019, hvilket hermed bekendtgøres.

kpt_37.pdf (10.8 MB)

 

December 2018

Kommuneplantillæg nr. 55 godkendt.

Bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 55 for Koncessionsområder ved Aqqutikitsoq og Ungalliup Qaqqai nord for Sisimiut

kpt_55.pdf (21.9 MB)