Arealtildeling

Specifik information omkring arealansøgning findes her:

Information omkring arealansøgning

 

I Grønland er det ikke muligt at få privat ejendomsret til jord, men der kan tildeles en brugsret til et areal, hvilket er grundlaget for arealadministrationen.  

Dette skyldes det tidligere grønlandske samfundsmønster, hvor jorden har været undergivet kollektiv benyttelse. Da den i det væsentlige kun haft interesse som grundlag for udøvelse af jagt og fangst. Adgangen til at slå sig ned hvor som helst på terrænet og til at drive jagt ansås for fri. Afhængigheden af fangstmuligheder har gjort at familierne bosatte sig derefter og flyttede rundt efter fangst dyrene. Boligerne var af interimistisk karakter, om sommeren telte, om vinteren huse opført af sten og græstørv.  

I dag er der imidlertid mange situationer hvor den kollektive ret begrænses, og den der bygger et hus får reelt dispositionsretten til den jord huset er bygget på så længe huset benyttes.  

Siden 1953 har der været behov for at administrere udnyttelsen af arealer. Gældende lov er i dag, Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.  

Som grundlag for arealadministrationen i Qeqqata Kommunia gælder i øvrigt, at der alt overvejende skal foreligge detaljerede bestemmelser forud for meddelelsen af en endelig arealtildeling. Alle arealtildelinger skal være i overensstemmelse med kommuneplanen.  

Nærværende retningslinjer er et redskab for den kommunale administration og en oplysning til borgerne om rammerne for behandlingen af ansøgninger om arealtildeling.