Arealtildeling

Enhver ibrugtagning af et nyt areal kræver kommunalbestyrelsens tilladelse i form af en arealtildeling. Det gælder også ved ændringer af arealers eller bygningers anvendelse, ved midlertidig arealanvendelse, ved terrænændringer samt ved både nedrivning og genopførelse af bygninger.

En arealtildeling er personlig og en overdragelse til en ny rettighedshaver skal tiltrædes af den arealforvaltende myndighed. Derfor skal der ved køb og salg af bygninger og/eller anlæg fra en ejer til en anden, eller ved arv og realisering af panterettigheder, gennemføres overdragelse af brugsretten gennem en arealtildeling.

Ansøgning om arealtildeling

Du kan som borger, privatperson eller virksomhed få brugsret til jorden, hvis du f.eks. ønsker at bygge et hus. Du kan få brugsret til et areal ved at søge om en arealtildeling.

Området for Teknik og Miljø, ved Arealmyndigheden varetager arealtildelinger i Qeqqata Kommunia.

Du kan søge om arealtildeling ved at printe og udskrive dette ansøgningsskema: ansøgningsskema.pdf 

Du skal sende eller aflevere ansøgningen til Området for Teknik og Miljø i Maniitsoq eller i Sisimiut eller til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor. I ansøgningen skal der medfølge et kort, hvor det ansøgte areal er markeret. Kortet kan udleveres ved henvendelse til et af nedestående e-mails.

Ansøgninger og spørgsmål til arealtildelinger i Maniitsoq, Atammik, Napasoq og Kangaamiut sendes via man.otm@qeqqata.gl.

Ansøgninger og spørgsmål til arealtildelinger i Sisimiut, Kangerlussuaq, Itilleq og Sarfannguit sendes via sis.otm@qeqqata.gl.

 

Specifik information omkring arealansøgning findes her:

Information omkring arealansøgning

 

I Grønland er det ikke muligt at få privat ejendomsret til jord, men der kan tildeles en brugsret til et areal, hvilket er grundlaget for arealadministrationen.  

Dette skyldes det tidligere grønlandske samfundsmønster, hvor jorden har været undergivet kollektiv benyttelse. Da den i det væsentlige kun haft interesse som grundlag for udøvelse af jagt og fangst. Adgangen til at slå sig ned hvor som helst på terrænet og til at drive jagt ansås for fri. Afhængigheden af fangstmuligheder har gjort at familierne bosatte sig derefter og flyttede rundt efter fangst dyrene. Boligerne var af interimistisk karakter, om sommeren telte, om vinteren huse opført af sten og græstørv.  

I dag er der imidlertid mange situationer hvor den kollektive ret begrænses, og den der bygger et hus får reelt dispositionsretten til den jord huset er bygget på så længe huset benyttes.  

Siden 1953 har der været behov for at administrere udnyttelsen af arealer. Gældende lov er i dag, Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.  

Som grundlag for arealadministrationen i Qeqqata Kommunia gælder i øvrigt, at der alt overvejende skal foreligge detaljerede bestemmelser forud for meddelelsen af en endelig arealtildeling. Alle arealtildelinger skal være i overensstemmelse med kommuneplanen.  

Nærværende retningslinjer er et redskab for den kommunale administration og en oplysning til borgerne om rammerne for behandlingen af ansøgninger om arealtildeling.