Infrastruktur

I Kangaamiut findes kajanlæg til fiskeindustrien og en anden til forsyningsskibene, samt 2 landgangsbroer for mindre turbåde og fiskefartøjer.

 Forbindelserne til Kangaamiut foregår med båd eller skib. Bygden anløbes 2 gange om ugen af Sarfak Ittuk fra A/S Umiaq Line fra juni til august. Herudover ankommer nogle krydstogtskibe i løbet af sommeren.

 Ellers foregår persontransporten med lejede turbåde eller private både.

 Bygden anløbes hver 14 dag med forsyningsskib fra RAL.

 Der er i bygden etableret et officielt helistop, så der er gode muligheder for at flyve med turister til og fra bygden hvis der skulle opstå behov herfor.

 Vejstruktur.

Kangaamiuts vejstruktur er relativt enkel. Langs kysten løber en gennemgående vej på ca.1000 m, der er asfalteret. Midt i bygden er der en vejforbindelse til det øvre niveau, hvor skole og daginstitution ligger. Der løber en parallelvej mod syd.

 I kommuneplanen foreslås arealudlæg til forlængelse af vejen mod nord, til kirkegården og fodboldbanen. En eventuel boligudbygning kræver en vejudbygning mod syd.

Stistruktur

Som nævnt foregår meget af adgangen til bebyggelserne ad stier og trapper. I dag er der kun adgang til fodboldbanen og kirkegården over fjeldet ved telemasten.