Boligområder

Boligudbygningen skal primært ske gennem fortætning af den eksisterende by. Det er også vigtigt at fortsætte byfornyelsen af de gamle boligblokke på plateauet. Der indarbejdes mulighed for nye boliger i op til 7 etager på plateauet, og de eksisterende boliger saneres. 

Udbygningen af Ungussivik fortsætter, med etablering af en kombination af enfamiliehuse og rækkehuse. 

Forslagene fra Arkitektvirksomheden 70 N, arbejder med en boligudbygning ved den Gl. heliport, så der kan opføres flerfamiliehuse i 2 – 4 etager. Her etableres også mulighed for et nyt hotel, med en attraktiv beliggenhed og udsigt over havet. 

Der indarbejdes en ny boligbebyggelse i stenbruddet for enden af Savinnut. Husene vil her kunne opføres i op til 7 etager. 

Der indarbejdes mulighed for nye boliger på fjeldene ovenfor skibsværftet og ovenfor natrenovationsanstalten. Her placeres bebyggelser i 1 – 2 etager, som enfamiliehuse i en åben- lav bebyggelse, og tæt-lave boliger, såsom rækkehuse, klyngehuse o. lign. 

Der skabes mulighed for boligområder i den nye bydel.  Etableringen af nye bebyggelser vil her ske med udgangspunkt i vejen til Alumniumssmelteren og vejen fra Kirkegårdsbygten. Det er et princip for udbygning af dette område, at der bygges højest ind mod fjeldet og længst væk fra havet, og at de lavere bebyggelser i 1 og 2 etager placeres tæt på kysten.