Infrastruktur/ havn/ lufthavn

Sisimiut havn er indfaldsporten til den bedst tilgængelige del af det åbne land i den nordlige del af kommunen. I fremtiden forventes den at danne udgangspunkt for den stadigt voksende krydstogtturisme, kombineret med oplevelses- og skiturisme i baglandet tæt på Sisimiut. Der arbejdes på at forbinde Sisimiut og Kangerlussuaq med en vej, som sikrer sammenknytningen af den overordnede infrastruktur. Således bliver atlantlufthavnen i Kangerlussuaq og kommunens største havn i Sisimiut forbundet, hvilket giver optimale vilkår for udvikling og servicering af væksterhvervene.

I hovedstrukturen er indarbejdet en udbygning af den eksisterende havn, foreløbigt fordelt på 3 etaper. Målet for udvidelsen er, at skabe en fleksibel havn så skibe kan anløbe byen, når de har behov.

Kommuneplanen giver mulighed for havneudvidelse på Akia vest for det nye boligområde. Området er en mulig første Supplybase for olie og naturgasefterforskning, og også anløbshavn for krydstogtskibe.

Endelig er der i planen indarbejdet et større havneområde ca.7 kmnord for lufthavnen. Området kan blive særdeles attraktivt som basehavn for olie- og gasindustrien, som kræver meget store landarealer. Ved en fuld udbygning kan området udgøre ca. 8 kvadratkilometer, etableret ved nedsprængning og opfyldning.

Lufthavnen i Sisimiut har en799 mbane, som er tilstrækkelig til flytyper som Dash 7 og til dels også Dash 8. Netop disse flytyper forventes udfaset i planperioden. Derfor forventes det, at der opstår behov for en udvidelse af lufthavnen. Planlægningen giver mulighed for en udvidelse af landingsbanen op til1400 m.

For at skabe mulighed for at bringe turister op til udsigtspunkterne omkring byen med helikopter, indarbejdes 4 helistop i området omkring Solbakken og ved Kællingehætten.