Erhvervsområder

Det er afgørende for udbygningen af Maniitsoq, og den beskæftigelsesmæssige udvikling, at der sikres mulighed for udlæg af nye erhvervsområder. Området ved Eqqaavik betragtes som fuldt udnyttet, og planerne om at inddrage fjeldet syd for det nuværende erhvervsområde vurderes at være urealistisk. 

Der udlægges i stedet et nyt erhvervsområde i området hvor sprængstofdepotet ligger i dag. Sprængstofdepotet skal så flyttes længere mod nord. 

I kommuneplanen udlægges der areal til Aluminiumssmelteren i forbindelse med Aluminiumshavnen på den nordlige del af Maniitsoqøen. Her udlægges samtidig areal til servicering af evt. containertrafik og udvikling af erhvervsservice og anden industriel produktion i forbindelse med Aluminiumssmelteren. Ved sydkysten udlægges et erhvervsareal som bufferområde til erhvervsområdet ved smelteren. 

Der udlægges arealer til et nyt erhvervsareal, tæt på byen, på vejen ud mod smelteren dels i forbindelse med den forventede anlægshavn ved Ataa Sund, dels længere inde i Ataa bugten. Området ved det eksisterende sprængstofdepot har ikke tilstrækkelig kapacitet til at dække behovet i planperioden, og der vil i perioden med opbygningen af vejanlæg, tunnel og ny bydel være stort behov for arealer til erhverv i nærområdet.