Infrastruktur/ havn/ lufthavn

Den eksisterende havn i Maniitsoq er nedslidt, og har behov for reparationer og udbygning hvis den fortsat skal kunne servicere skibsanløb. 

I hovedstrukturen er indarbejdet en ny havn ved Aluminiumssmelteren. Denne havn er en forudsætning for, at Aluminiumssmelteren kan fungere, og råmaterialer og aluminium kan transporteres til og fra smelteren. 

Denne havn forventes i samarbejde med driftsherren på smelteren, også at blive anvendt til betjening af godstransport til Maniitsoq by. Et alternativ er en mindre udvidelse, for at undgå ventetider i forbindelse med anløb. 

I kommuneplanen er ved Smelterhavnen udlagt arealer til et transitcenter for godstransport til hele Grønland, en center der også vil kunne udnyttes til servicering af en mineindustri, som kan blive et resultat af mineralefterforskningen i området. 

I forbindelse med realisering af Aluminiumsprojektet bliver der behov for at etablere en anlægshavn ved Ataa Sund. I kommuneplanen er indarbejdet arealudlæg hertil, sammen med et mindre erhvervsområde. 

Ved flytning af godstransporten til smelteren minimeres de trafikale udfordringer i de centrale dele af Maniitsoq. og den eksisterende havn kan bruges til effektiv servicering af kystfiskeri og fangst, og til krydstogtskibe og lystsejlads. 

Lufthavnen i Maniitsoq har en799 mbane, som er tilstrækkelig til Dash 7 maskinerne og til dels også Dash 8. Disse flytyper forventes udfaset i planperioden, og derfor må det forventes at der opstår behov for en udvidelse af lufthavnen. Den eksisterende planlægning giver mulighed for en udvidelse af landingsbanen op til 1200 m.