Selvstyrets interesser

Her er blot nævnt de emner af selvstyreinteresserne der vedrører den bymæssige bebyggelse i bygden.

  • Helistop
  • Vandspærrezone
  • Teleanlæg
  • Affaldsbehandlingsanlæg
  • Tankanlæg.
  • Indflyvningszone for helistop
  • Evt. sikkerhedszone om saltvandsindtag

 Der er i planlægningen taget højde for afstandsforhold og lign.

Klausulerede zoner med videre fremgår af kortbilagene.

Bygdens kirke er flyttet fra Thule og er bevaringsværdig og tilstrækkelig planperioden ud.

I bygdens østlige del ligger et par kolonistil-bygninger idyllisk ved en bugt. De er et fotogent træk i bygden og de er bevaringsværdige.

oversigt_over_selvstyrets_interesser_i_kommuneplanlaegning_dk.pdf (371.7 KB)