Bygdens struktur

I bygden mødes man ved havnen eller foran købmanden der også ligger ved havnen.  

Boligerne ligger spredt over stort set hele bygdeområdet og består af åben - lave og tæt lave boliger. Der er i bygden opført 3 ældreboliger.

I den eksisterende bebyggelse er der rummelighed til yderligere 5 – 10 boliger, så der forventes ikke udlagt arealer til ny boligbebyggelse i bygden

Erhvervsbygninger er placeret ved havnen og det forventes ikke at der bliver behov for udlæg af nye erhvervsarealer.

Slæbestedet og faciliteter til klargøring og istandsættelse af joller findes vest for kajen og skønnes at dække behovet.