Selvstyrets interesser

Selvstyrets interesser omfatter følgende aktiviteter i Napasoq 

  • HelistopVandspærrezone
  • Teleanlæg
  • Affaldsbehandlingsanlæg
  • Tankanlæg 

Der er i planlægningen taget højde for afstandsforhold og lign.

Klausulerede zoner med videre fremgår af kortbilagene.

oversigt_over_selvstyrets_interesser_i_kommuneplanlaegning_dk.pdf (371.7 KB)