Selvstyrets interesser

Her er blot nævnt de emner af selvstyreinteresserne der vedrører den bymæssige bebyggelse i bygden. 

  • Helistop- lufthavn
  • Vandspærrezone
  • Teleanlæg
  • Affaldsbehandlingsanlæg
  • Tankanlæg 

Der er i planlægningen taget højde for afstandsforhold og lign.

Klausulerede zoner med videre fremgår af kortbilagene.

oversigt_over_selvstyrets_interesser_i_kommuneplanlaegning_dk.pdf (371.7 KB)