Infrastruktur

Kangerlussuaq er i dag Grønlands Atlantlufthavn, og selvom Transportkommissionen i sin rapport fokuserer på at flytte atlantlufthavnen til Nuuk, er det svært at se dette som et realistisk scenarie.

Målet i kommuneplanen er bl.a., at øge trafikken på lufthavnen med udgangspunkt i turismen. Kangerlussuaq – Sisimiut-områdets potentiale udnyttes bedre, men også andre alternativer benyttes for at skabe mere flytrafik på lufthavnen. Således udlægges, i forbindelse med lufthavnen, arealer til et cargocenter for omlastning af luftfragt mellem Europa og Nordamerika.

I dag passerer rigtig mange rejsende igennem lufthavnen på vej til andre destinationer i Grønland. Her kommer også en del turister hvis eneste mål af besøge Kangerlussuaq. Mange mennesker ønsker at opleve det storslåede Grønland.

Havnen

Kangerlussuaq er stort set den eneste by i Grønland, der kun modtager forsyninger 2 – 3 gange om året, selv om der er besejlingsmulighed 7 – 8 måneder om året. I dag sejles gods ind til havnen i små landgangsfartøjer, fordi der er meget lavvandet ved den eksisterende havn.

Rigtig mange krydstogtskibe benytter Kangerlussuaq til at skifte gæster. En øvelse, der i dag foregår med små både, fordi der ikke er mulighed for at lægge til i den eksisterende havn. Kangerlussuaq havde i 2008, 55 anløb af krydstogtskibe.

Der er udlagt arealer til en ny havn syd for den eksisterende havn, med 2 alternativer. Dels ca.5 kmmod sydvest for den eksisterende havn, dels10 kmmod sydvest, hvor der forventes at være tilstrækkelig besejlingsdybde til større skibe. Målet er, at give ordnede forhold for krydstogtskibene og samtidigt sikre havneforhold til regelmæssige anløb med forsyningsskibe. Den endelige placering kræver en nærmere undersøgelse af bund, strøm, sedimentflytninger og vindforhold, så der kan skabes mulighed for en havn der kan benyttes i rigtig mange år.