Kulturarv

I Sisimiut by er kulturarven koncentreret omkring de gamle bebyggelser omkring kirkerne og på havnen. På Teleøen findes rester efter tidlige bebyggelser med tørvehuse m.v. Herudover er området ved Qiviarfik og Kaaliikassaap Aqq. udpeget som bevaringsværdigt.

De fredede, henholdsvis bevaringsværdige bygninger fremgår af kortbilagene, og der er linket til listerne hvor de enkelte bygningsnumre er opført, sammen med en begrundelse for hvorfor bygningerne er fredede, henholdsvis bevaringsværdige.

De fredede bygninger er omfattet af Lov om fredning kulturminder, en lov der administreres af Nationalmuseet. De bevaringsværdige bygninger er udpeget i henhold til lov om planlægning og arealadministration og administreres af kommunerne.