Selvstyrets interesser

Her angives alene de selvstyreinteresser der er relevante for bygden 

  • Helistop
  • Vandspærrezone
  • Teleanlæg
  • Affaldsbehandlingsanlæg
  • Tankanlæg 

Selvstyreinteresser i det åbne land behandles i afsnittet om det åbne land. 

Kommuneplanen er udarbejdet i overensstemmelse med selvstyrets interesser.

oversigt_over_selvstyrets_interesser_i_kommuneplanlaegning_dk.pdf (371.7 KB)