Erhvervsområder

 

Der udlægges, sydvest for lufthavnsbygningen, areal til etablering af et Cargocenter. Øvrige erhverv forventes at kunne placeres i det eksisterende erhvervsområde syd for landingsbanen eller i forbindelse med Gl. lejr.

Det er et mål, med tiden, at samle de erhverv der ligger spredt i bebyggelserne på de 2 ovennævnte lokaliseringer. 

I forbindelse med lufthavnen og turismen, m.v. i Kangerlussuaq, er der mange forskellige nationale og internationale operatører som kan nævnes. 

  • Air Greenland.
  • Grønlands Lufthavnsvæsen
  • Greenland Servicepartner
  • DMI – har løbende udstationeret folk i Kangerlussuaq til servicering med vejrudsigter og lignende for luftfart og søfart
  • Naviair – flyveledelse og luftrumsovervågning – for hele det grønlandske luftrum
  • Luftgruppe vest – fast stab med løbende besøg af danske fly og natofly der varetager suverænitetshåndhævelse for Grønland
  • Det er et mål at styrke Kangerlussuaq International Science Station, KISS, i Kangerlussuaq, med henblik på en koordineret indsats for forbedring af serviceringen af de forskningsaktiviteter der igangsættes. Drives af GLV.

Det undersøges om der er behov for nye arealudlæg, som supplement til de arealer der anvendes i dag

  • American National Airguard, der servicerer forskningsaktiviteterne på indlandsisen med 3 Herkules transportfly
  • Moskusokse slagteri Arctic Green Food, har aktiviter i Kangerlussuaq i 2 -3 måneder i jagtsæsonen
  • Turistselskaberne, - World of Greenland, Albatros Travel m.fl

Listen er ikke komplet men skal ses som et billede af aktivitetsniveauet, og som et afsæt for et hensigtsmæssigt samspil der forhåbentligt kan udvikles.