Undervisning i øvrigt

Ungdomsuddannelserne i Sisimiut er koncentreret i et uddannelsescampus midt i byen – efterfølgende kaldet Uddannelsesbyen. 

I Uddannelsesbyen holder foreløbigt følgende uddannelser til: 

  • GU
  • HTX
  • Bygge- og anlægsskolen
  • Råstofskolen, med mineentreprenører og olie- og gasarbejdere
  • Den Arktiske ingeniøruddannelse, Artek, sammen med DTU i København 

Det forventes, at der indenfor en kort tidshorisont vil ske en udvidelse af flere af disse uddannelser. 

Kommuneplanen reserverer arealer til udbygning af Uddannelsesbyen, så uddannelsernes arealmæssige behov kan matches – også i fremtiden 

Der reserveres arealer til etablering af kollegiebyggerier i tilknytning med Uddannelsesbyen, eller i områder tæt herpå. (se boligområderne). 

Et teknologisk oplevelsescenter, der skal understøtte interessen for naturvidenskabelige emner m.v. placeres i Innovationscentrets bygninger i det Gl. Skibsværft. Dette pionerarbejde er en del af Qeqqata Kommunias spydspidsprojekter i forbindelse med RUS, Den Regionale Udviklingsstrategi. Hermed skabes et sted hvor kundskaber i lighed med Danfoss Universe kan leges ind. Det er tanken, sammen med Artek, at styrke viden om mulighederne for bl.a. at leve et moderne, men bæredygtigt, liv i vores arktiske miljø.