Institutioner og fritid

Institutioner

En eventuel befolkningsudvikling fra 132 indbyggere i 2011 til 149 i 2024 vil give anledning til en vurdering af om de eksisterende offentlige servicetilbud fortsat kan rummes indenfor de rammer vi kender i dag. 

Dagplejecenter, børn 0 – 5 år

I dag er der plads til 12 børn i dagplejecentret. Stigningen i befolkningstallet kan give anledning til en vurdering af om det er nødvendigt at udvide dagplejecentret. 

Folkeskolen

Der er i dag 23 børn i folkeskolen i Sarfannguit  Stigningen i befolkningstallet kan give anledning til at der er behov for at vurdere skolens kapacitet. En evt. udvidelse af skolen afhænger af, på hvilket klassetrin børnene skal begynde i skole i Sisimiut, eller om de skal på efterskole.   

Unge

Udviklingen af antallet af unge i bygden vil afhænge af i hvor høj grad de unge starter på ungdomsuddannelser og dermed flytter til de større byer. 

Ældreboliger/plejecenter/alderdomshjem

Der er i dag 2 ældreboliger i bygden og på grundlag af den generelle udvikling i antallet af ældre må der forventes en vækst i denne aldersgruppe. Der vil være grundlag for at vurdere om der opstår behov for nye ældreboliger i bygden.

Fritid.

I Sarfannguit er der etableret legeplads, boldbane til udendørs fritidsaktiviteter. Til indendørs aktiviteter findes et servicehus, et forsamlingshus og endelig en kirke. 

Der er i kommuneplanen skabt mulighed for placering af en minihal i området ved boldbanen bag skolen.