Brugervejledning

Den digitale kommuneplan for Qeqqata Kommunia, giver dig adgang til mange data vedrørende planlægning i Qeqqata Kommunia.

Kortet på forsiden

 • Via kortet på forsiden af den digitale kommuneplan, kan du zoome ind på det område du ønsker at få oplysninger om. I kortets højre side er der et panel med forskellige redskaber, som du kan bruge til at markere et eller flere områder på kortet. Når du har markeret et eller flere områder, vil der dukke en liste op under kortet, hvorfra planerne med de gældende bestemmelser for de markerede delområder kan tilgås.

Byer og bygder

 • Her beskrives, for de enkelte byer og bygder, hvordan strukturerne er i dag og hvordan Qeqqata Kommunia forventer at de udvikles.
 • Under hver by eller bygd kan du læse det sæt af bestemmelser, der gælder for de enkelte delområder i byen eller bygden. Bestemmelserne findes ved at klikke på det ønskede delområde på kortet over delområder. Hvis du kender nummeret på det delområde, du ønsker oplysninger om, kan du søge efter delområdenummeret i listen under kortet og finde de gældende bestemmelser på denne måde.
 • Ud over de overordnede bestemmelser for delområder, findes der i nogle tilfælde også detaljerede bestemmelser, hvis delområdet er opdelt i detailområder. De detaljerede bestemmelser er beskrevet i kommuneplantillægget/lokalplanen for delområdet, som der linkes til på delområde-siden.
 • Derudover findes der et sæt af generelle bestemmelser som gælder, hvis ikke andet er anført eller præciseret i de øvrige bestemmelser for delområdet/detailområdet. Disse er beskrevet under ”Brugervejledning”.

Det åbne land

 • Her beskrives anvendelsen af forskellige områdetyper i det åbne land og som for delområderne i byer og bygder, er der angivet bestemmelser for de enkelte delområder i det åbne land.

Overordnet hovedstruktur

 • Her beskrives kommunens overordnede strukturelle forhold som for eksempel infrastruktur, befolkningsudvikling m.m.

Planstrategi

 • Her tilgås den aktuelle planstrategi for Qeqqata Kommunia. Planstrategien er en politisk vision for kommunens udvikling. Hvert fjerde år skal alle grønlandske kommuner udarbejde en planstrategi, det vil sige en status for den seneste strategiperiode, samt en vision for kommunens udvikling for de kommende år.

Aktuelle høringer

 • Her kan du få et overblik over hvilke planer der er i høring. Her kan du finde høringsmaterialet (forslaget til planen der er i høring) hvis du ønsker at sætte dig ind i planen.

Nyheder

 • Her kan du få et overblik over de seneste planer (kommuneplantillæg, sektorplaner, regulativer mv.) som er blevet politisk vedtaget

Vedtægter og regulativer

 • Her kan du finde de gældende regulativer og vedtægter for en lang række områder, bl.a. containerregulativ, affaldsregulativer og regulativ for katte og hundehold.

Sektorplaner

 • Her kan du finde sektorplaner

VVM-redegørelser

 • Her kan du finde VMM-redegørelser der er udarbejdet i forbindelse med større anlægsprojekter

UNESCO

 • Her kan du finde information om UNESCO verdensarvsområdet Aasisissuit-Nipisat.

Arealtildelinger

 • Her er angivet regler og retningslinier for arealadministrationen. F.eks. hvordan du kan søge om arealtildeling, hvilke betingelser der vil blive stillet i forbindelse med arealtildeling osv.