Boligområder

De seneste områder hvor der er foregået en boligudbygning, er i lufthavnsområdet og i bydelen syd for lufthavnen. Her kan i begrænset omfang, stadig gøres plads til flere boliger.

Boligudbygningsmulighederne omkring lufthavnen er stærkt begrænset af støjen fra lufttrafikken, og ikke mindst af indsigtszoner og hindringsfrie flader. Der kan imidlertid blive behov for at udpege arealer til nye boligområder, udenfor de arealer der i dag er inddraget, til bymæssig bebyggelse.

I forslaget til kommuneplan er der indarbejdet arealer på begge sider af landingsbanen i den sydlige del nord for centerområdet og langs havnevejen, sydvest for lufthavnscentret