Selvstyrets interesser

Hovedstrukturen i Maniitsoq berøres af følgende statslige interesser og klausulerede zoner. 

  • Sprængstofdepoter – klausuleret zone
  • Tankanlæg – klausuleret zone
  • Teleanlæg – klausuleret zone
  • Lufthavne og helistop – indsigtszoner og hindringsfrie flader
  • Vandspærrezonen dækkende arealer der afvandet til vandsøerne
  • Affaldsdepoter og affaldsbehandlingsanlægs placering
  • Kulturhistorie – fredede bygninger

For de enkelte delområder er i de overordnede bestemmelser fastlagt hvilke klausulerede zoner med videre de enkelte delområder er påvirket af. 

Der er således i hovedstrukturen taget højde for Selvstyrets interesser.

oversigt_over_selvstyrets_interesser_i_kommuneplanlaegning_dk.pdf (371.7 KB)