Tekniske anlæg

Vandforsyning

Vandforsyningen varetages af Nukissiorfiit. Bygdens vand kommer fra en sø på den anden side af fjorden. Søen har et meget stort forsyningspotentiale, der ikke kan udnyttes fuldt ud.  

Elforsyning

Elforsyningen varetages af Nukissiorfiit.

Et dieselgeneratoranlæg forsyner Sarfannguit med el. Artek ingeniøruddannelsen udfører forsøg  med at skabe en bæredygtig elproduktion med vindmøllestrøm.  

Kloak

Kloakafledning er en kommunal opgave.

Der er ingen kloak i bygden, og alle 39 boliger er tilsluttet natrenovationsordningen med posetoiletter, der tømmes på lossepladsen. 

Gråt spildevand og overfladevand afledes til terræn.

Affald

Affaldshåndteringen er en kommunal opgave.

Affaldet håndteres og afbrændes i et mindre affaldsforbrændingsfyr. Slaggerne dumpes på den åbne losseplads.  En bedre affaldsforbrænding eller alternative løsninger bør sikres.

Tele

Teles sendemaster er placeret på fjeldet syd for bygden.