Friholdte områder

Områder, der friholdes

Er enten karakteriseret ved, at være helt uden eller næsten uden bebyggelse eller anlæg. Det kan være enten i form af: 

  • Områder udlagt til ekstensiv græsning (O-I-områder)
  • Udisponerede områder (O-II-områder)
  • Vildmark (O-III-områder) 

Der kan ikke etableres fritidshytter, sommerhuse samt erhvervsmæssig bebyggelse eller anlæg i områder, der friholdes. Det eneste, der undtagelsesvist kan etableres, er fangsthytter og overlevelseshytter. Antallet må ikke være i et omfang, der ændrer på delområdernes overordnede anvendelse som områder, der friholdes. 

Udisponerede områder

Kendetegnede ved at være udlagt uberørte eller næsten uberørte delområder uden bebyggelse og anlæg. 

Områder udlagt til ekstensiv græsning

Er for græsning af husdyr, såsom får, rensdyr, heste, køer eller lignende. Arealanvendelsen er af en intensitet, der ikke ændrer på delområdernes overordnede karakter som områder, der friholdes. 

Vildmark

Er uberørte naturområder med minimum fem kilometer fra et indgreb. Et indgreb kan være: 

  • By- og bygdeområder
  • Områder til fritidshytter og sommerhuse
  • Områder af særlig rekreativ karakter
  • Områder udlagt til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, skovbrug, hundeøer m.v.
  • Områder til teknik og infrastruktur m.v.

Stier og mindre korridorer opfattes ikke som indgreb. 

I kommuneplanen er der indarbejdet områder i alle 3 kategorier