Regulativer og vedtægter

Nedenfor kan du finde de gældende regulativer og vedtægter der har relevans i forhold til teknik og miljø-området, kommuneplanen og arealadministrationen.

 

Regulativ for kommunale container-pladser:

Regulativ kommunale container-pladser GL + DK

 

Generelle rammebestemmelser for arealtildelinger til containere:

Rammebestemmelser for arealtildelinger til containere GL + DK

 

Regulativ for kommunale bådoplægspladser:

Regulativ bådoplægspladser GL

Regulativ bådoplægspladser DK

 

Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hundehold:

Vedtægt hundehold GL

Vedtægt hundehold DK

 

Vedtægt for Qeqqata Kommunia om kattehold:

Vedtægt kattehold GL

Vedtægt kattehold DK

 

Regulativ for natrenovation, latrin og gråt spildevand:

Regulativ natreno og spildevand GL

Regulativ natreno og spildevand DK

 

Affaldsregulativ 1 - Regulativ for bortskaffelse af affald:

Affaldsregulativ 1 GL

Affaldsregulativ 1 DK

 

Affaldsregulativ 3 - Regulativ for dagrenovation i Sisimiut, Sarfannguit og Itilleq:

Affaldsregulativ 3 GL

Affaldsregulativ 3 DK

 

Affaldsregulativ 4 - Regulativ for bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald:

Affaldsregulativ 4 GL

Affaldsregulativ 4 DK

 

Betalingsregulativ for skorstensfejning:

Betalingsregulativ GL

Betalingsregulativ DK

 

Regulativ for kommunale fællesværksteder:

Fællesværksteder GL

Fællesværksteder DK

 

Regulativ for kommunale pontonbroer:

Pontonbroer GL

Pontonbroer DK

 

Vedtægt om fiskeri efter fjeldørred:

Vedtægt fjeldørred GL

Vedtægt fjeldørred DK