Selvstyrets interesser

Her nævnes alene Selvstyrets interesser i de overordnede forhold. Medens forhold der typisk relaterer sig til de bymæssige bebyggelser bliver nævnt i forbindelse med byer og bygders hovedstruktur.

Følgende områder er omfattet af Selvstyrets interesser:

  • Naturbeskyttelse
  • Fredning af landarealer og ferske og salte vande.
  • Beskyttelse af naturtyper
  • Beskyttelseslinier i det åbne land
  • Fuglekolonier og fuglebeskyttelses områder
  • Oversigt over fredede områder
  • Kulturhistorie
  • Geologi og Råstoffer

Alle beskyttelses områder og grænser bliver via NunaGIS synlige på det digitale kortmateriale der er tilknyttet kommuneplanen og der er gennem hele kommuneplanen fokus på at der ikke må være konflikter mellem kommuneplanen og Selvstyrets interesser.

oversigt_over_selvstyrets_interesser_i_kommuneplanlaegning_dk.pdf (371.7 KB)