Institutioner og fritid

I Atammik er der etableret en minihal, en boldbane og en legeplads, samt et servicehus.

Herudover er kirken et vigtigt samlingssted.

Det (er) vurderet at der ikke er behov for arealudlæg til yderligere fritidsaktiviteter.

Det eventuelle fald i befolkningstallet fra 203 i 2011 til 175 i 2024, indikerer at der ikke er grundlag for at udlægge nye arealer til offentlige servicefunktioner.

Dagplejecenter.

Der er i dag plads til 16 børn i dagplejeordningen. Et fald i befolkningsgrundlaget må forventes at betyde at der næppe bliver behov for en kapacitetsforøgelse på dagplejecentret, Det skal dog vurderes om der skal findes en mere hensigtsmæssig placering end den nuværende.

Folkeskolen

Den eksisterende skole har 20 elever.

Det forventes derfor at undervisningskapaciteten i den nuværende skole vil være tilstrækkelig.

Ungdomstilbud

Tallene for denne aldersgruppe i bygden vil i de kommende år afhænge af hvor mange unge der starter på en ungdomsuddannelse, som ligger i en af de større byer.

Ældreboliger/plejecenter/alderdomshjem

Der er i Atammik 4 ældreboliger der umiddelbart forventes at kunne dække behovet i planperioden