Det åbne land omkring Atammik

Som nævnt er Atammik beliggende på en halvø og i fjordene bag bygden er der en righoldig natur med mange fangstmuligheder og oplevelsesmuligheder for turister.

 Der er således både ørredelve og mulighed for rensdyrjagt, og der kan formentlig skabes turisttiltag med etablering af hytter for ørredfiskere og evt. også trofæjagthytter.

 Der er i baglandet etableret flere jagt- og overlevelseshytter samt en del fritidshytter, men der er endnu ikke etableret mulighed for etablering af trofæjagthytter og ørredfiskehytter til turister.

 I en meget stor del af baglandet er der udstedt licenser til at søge efter mineraler af forskellige slags, så der forventes at være et fremtidigt potentiale der vil kunne give en beskæftigelsesmæssig afsmitning på bygden.