Bycenter

Det er svært at finde et egentligt bycenter i Kangerlussuaq, men det nærmeste vi kommer, må være området omkring lufthavnsbygningen.

Gennem arealudlæg til centerformål skabes mulighed for at samle butikkerne i området omkring indgangen til lufthavnen. Her kan umiddelbart skabes grundlag for størst omsætning, fordi mange turister og transitpassagerer har ledig ventetid i lufthavnen.