Aktuelle høringer

Forslag til ændringer i Kommuneplantillæg nr. 58

Forslag til ændringer i Kommuneplantillæg nr. 58 for hotel- og hytteområder langs vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq er godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet den 23. november 2023 og fremlægges til offentlig debat i perioden fra den 28. november 2023 til den 9. januar 2024.

Der er et ønske om, at begrænsningen på maksimalt 3 hytter ændres, således at det er muligt at opføre flere end blot 3 hytter. Den maksimale begrænsning på i alt 360 m2 ønskes ikke ændret. Ændringer er markeret med gult.

Forslag til ændringer KPT 58

 

Forslag til ændringer i Kommuneplantillæg nr. 56

Forslag til ændringer i Kommuneplantillæg nr. 56 for etablering af hytter i Qeqqata Kommunia er godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet den 23. november 2023 og fremlægges til offentlig debat i perioden fra den 28. november 2023 til den 9. januar 2024.

Der er et ønske om, at begrænsningen på maksimalt 3 hytter ændres, således at det er muligt at opføre flere end blot 3 hytter. Den maksimale begrænsning på i alt 360 m2 ønskes ikke ændret. Ændringer er markeret med gult.

Forslag til ændringer KPT 56

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 83

Forslag til kommuneplantillæg nr. 83 – Sisimiuts centrale havneområde, er godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet den 23. november 2023 og fremlægges til offentlig debat i perioden fra den 27. november 2023 til den 29. januar 2024.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 83 vedrører byudvikling og sanering af Sisimiuts centrale vestlige havneområde, nuværende delområde 800-B1. Byens centrale havn er i dag et meget livligt område med høj aktivitet og stor kulturel værdi for byen. Dog fremstår havneområdet meget uorganiseret, usammenhængende og slidt, hvorfor området desværre fremstår relativt uskønt til trods for flere smukke bevaringsværdige bygningsværker. Med planen ændres delområdets afgrænsning og inddeling, hvorved der etableres nye delområder til bl.a. fleksible centerformål for bedre at gøre havnen mere effektiv, attraktiv og for at knytte havnemiljøet til bykernen. Planområdet redefineres og præciseres mht. for anvendelse, formål og detaljerede bestemmelser, bl.a. vedr. krav til bebyggelsers arkitektoniske udformning med den røde farve som gennemgående træk.

Forslag til KPT 83

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 84

Forslag til kommuneplantillæg nr. 84 – Nyt frysehus og kajudvidelse i Sisimiut, er godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet den 23. november 2023 og fremlægges til offentlig debat i perioden fra den 27. november 2023 til den 29. januar 2024.

Forslag til kommuneplantillæg vedrører udvikling og udvidelse af det vestligste havneområde i Sisimiut, som i dag udgør godt halvdelen af det eksisterende detailområde 800-B1.1. Fiskeindustri indtager hovedrollen i Sisimiuts erhverv, og det er stadig den grundlæggende dynamo for byens udvikling og vækst. Øget international konkurrence og høje krav til effektivitet og stordriftsfordele, gennem moderne automatiserede processer, skaber konkret behov for at byudvikle havnen til en driftsstandard, som passer til de store trawlere. De eksisterende forhold i nuværende havn er alt for trængte og ej gearet til at møde fremtidens stordrift og produktive krav. Forvaltningen har modtaget et konkret og seriøst indledende projektforslag fra investor, som nærværende kommuneplantillæg nøje er afstemt og teknisk tilpasset til. Kommuneplantillægget etablerer et ny delområde 800-B12. I dette område forlænger planen den kommunale havn i vestlig retning, med opfyld og anlæggelse af en tidssvarende havnekaj til industriel drift og losning.

Forslag til KPT 84