Aktuelle høringer

Offentliggørelse af Forslag til kommuneplantillæg nr. 68

Forslag til kommuneplantillæg nr. 68 for område til kollegier ved Eliarsip Aqquserna i Sisimiut, er godkendt af kommunalbestyrelsen d. 23.02.2023 og fremlægges til offentlig høring fra d. 01.03.2023 til d. 26.04.2023.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 68 sendes i høring igen, da Qeqqata Kommunia modtog en henvendelse fra Selvstyrets rådgiver, som beskrev at Selvstyret ønskede at øge højden på kollegierne fra 2 etager til 3 etager. Yderligere ønskede Selvstyret at opdele opførslen af kollegier i Sisimiut i flere etaper.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 68 til Kommuneplan 2012 – 2024 er tilvejebragt for at imødekomme et ønske fra Selvstyret om at påbegynde Fase 2 af opførslen af standard-kollegier i Sisimiut.

 

Planen kan ses på kommunens hjemmeside www.qeqqata.gl under høringer eller udleveres ved henvendelse til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.
Link: https://qeqqata.cowiplan.dk/media/1766/forslag-kpt-68.pdf

Høringssvar bedes sendes til:

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
E-mail plan@qeqqata.gl
Telefon: 70 21 00

 


Forslag til Planstrategi 2022-2026 i offentlig høring

Forslag til Planstrategi 2022-2026, er godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24.11.2022 og fremlægges til offentlig høring fra d. 06.12.2022 til d. 01.03.2023.

Forslag til Planstrategi 2022-2026 er udarbejdet for at give borgerne et indtryk af hvilke mål kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelserne og administrationen arbejder efter de næste 4 år. I Forslag til Planstrategi 2022-2026 er kommunalbestyrelsens koalitionsaftale og FN’s 17 verdensmål indarbejdet.

Forslag til Planstrategi 2022-2026 har 7 fokusområder:

  1. Det gode liv
  2. Sundhed
  3. Børn, unge og folkeskolen
  4. Uddannelse og erhvervsfremme
  5. Kultur og fritid
  6. Fiskeri og fangst
  7. Turisme

Hvert af fokusområderne har en række målsætninger og indsatser for de næste 4 år, som kan læses i Forslag til Planstrategi 2022-2026.

Med Forslag til Planstrategi 2022-2026 fremlægges Qeqqata Kommunia’s visioner og målsætninger for de næste 4 år.

 

Planen kan ses på kommunens hjemmeside www.qeqqata.gl under høringer, samt på Qeqqata Kommunias digitale kommuneplan https://pilersaarut.qeqqata.gl/ under aktuelle høringer, eller udleveres ved henvendelse til Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.

Link: https://qeqqata.cowiplan.dk/media/1742/planstrategi_2022_26_dk.pdf

Høringssvar bedes sendes til:

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
E-mail qeqqata@qeqqata.gl
Telefon: 70 21 00