Aktuelle høringer

Oktober 2022

Offentliggørelse af Forslag til kommuneplantillæg nr. 68.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 68 for område til kollegier ved Eliarsip Aqquserna i Sisimiut, er godkendt af kommunalbestyrelsen d. 29.09.2022 og fremlægges til offentlig høring fra d. 11.10.2022 til d. 22.11.2022.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 68 til Kommuneplan 2012 – 2024 er tilvejebragt for at imødekomme et ønske fra Selvstyret om at påbegynde Fase 2 af opførslen af standard-kollegier i Sisimiut.

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 68 sikres en hensigtsmæssig udbygning af området, idet nye kollegieboliger vil skabe udvikling og samtidig forbedre forholdene for studerende i Sisimiut.

Planen kan ses på kommunens hjemmeside www.qeqqata.gl under høringer eller udleveres ved henvendelse til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.

Høringssvar bedes sendes til: Qeqqata Kommunia, Postboks 1014, 3911 Sisimiut

E-mail qeqqata@qeqqata.gl

Telefon: 70 21 00

Link: Forslag KPT 68

 

August 2022

Offentliggørelse af Forslag til kommuneplantillæg nr. 63.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 63 for et områder til Regionssygehus Sisimiut, eksisterende erhverv og opførsel af nyt butikshus, er godkendt som borgmesterbeslutning på vegne af kommunalbestyrelsen d. 26. august 2022 og fremlægges til offentlig debat i perioden fra den 30. august 2022 til den 11. oktober 2022.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 63 til Kommuneplan 2012 – 2024 er udarbejdet for at muliggøre opførsel af et butikshus på 2000 m2 i Sisimiut. Yderligere danner Forslag til kommuneplantillæg nr. 63 en god ramme for udviklingen af Sisimiut centrum.

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 63 udvides delområde 800-C4, som er udlagt til centerområde, og der udlægges byggefelter til opførsel af butikshus, eksisterende butikker og –erhverv.

Planen kan ses på kommunens hjemmeside www.qeqqata.gl under høringer eller udleveres ved henvendelse til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.

Høringssvar bedes sendes til: Qeqqata Kommunia, Postboks 1014, 3911 Sisimiut

E-mail qeqqata@qeqqata.gl

Telefon: 70 21 00

Link: Forslag KPT 63