Det åbne land omkring Napasoq

Som nævnt er Napasoq beliggende på en ø. I fjordene bag bygden er der en righoldig natur med mange fangstmuligheder og oplevelser for turister.

 Her er både ørredelve og mulighed for rensdyrjagt. Der kan sikkert skabes et bedre turistgrundlag hvis man bygger hytter for ørredfiskere og evt. også trofæjagthytter.

 I baglandet findes flere jagt- og overlevelseshytter samt en del fritidshytter, men der er endnu ikke mulighed for opførelse af trofæjagthytter og ørredfiskehytter til turister.

 I en meget stor del af baglandet er der udstedt licenser til at søge efter mineraler af forskellige slags, så der forventes at være et fremtidigt potentiale der vil kunne give en beskæftigelsesmæssig afsmitning på bygden.