Råstof udnyttelse - minedrift

Minedrift

Omfatter kun råstofudnyttelsen på landjorden indenfor Qeqqata Kommunia. 

Råstofområdet er et af Grønlands vigtigste væksterhverv. Der er fokus på sikre en råstofudnyttelse, der skaber værdi i Grønland. Der er fokus på at styrke den økonomiske bæredygtighed, bl.a. med en omfattende beskæftigelse af Grønlands arbejdskraft. 

I øjeblikket er der ikke miner i drift, men indtil foråret 2010 blev der brudt olivin i minen i Fiskefjorden syd for Maniitsoq. Det forventes, at der indenfor få år igen kommer gang i minedriften her, så anlæggene på stedet igen kan udnyttes. 

Der er flere områder i den sydlige del af kommunen, som danner grundlag for efterforskningstilladelser. Firmaer søger efter diamanter, sjældne jordarter og meget andet. 

Den løbende efterforskning giver generelt håb om, at der indenfor få år vil åbner en eller flere miner i kommunen så beskæftigelsen stiger. I øjeblikket findes der efterforskning sted i følgende områder, hvis placeringer fremgår af kortbilaget, du kan se på råstofdirektoratets hjemmeside www.BMP.gl

  • Sarfartoq
  • Evighedsfjorden
  • Flere andre steder i fjeldene bag Maniitsoq 

Vandkraft

Et væsentligt råstof i Grønland er vandet, der i sommerhalvåret strømmer ud fra indlandsisen. Mange steder løber vandet blot uudnyttet gennem store søer og fjorde ud i havet. Hidtil er der bygget vandkraftværker til dækning af strømforbruget i byerne. I Qeqqata Kommunia blev der i 2009 åbnet vandkratværk ved Tasersuaq i Andenfjorden nord for Sisimiut. 

Den helt store udnyttelse kommer imidlertid på tale, såfremt det besluttes at etablere en Aluminiumssmelter i Maniitsoq. Til levering af bæredygtig el til produktionen opføres 2 meget store vandkraftanlæg ved Tasersiaq, bag Evighedsfjorden, og i forbindelse med Tasersuaq, nord for Nuuk. 

Anlæggene, der opføres i forbindelse med minedrift og vandkraft, indarbejdes som N-områder.