Befolkningsudvikling

Vi har undersøgt om det var muligt at udarbejde en troværdig befolkningsprognose for de enkelte byer og bygder som grundlag for kommuneplanens arealudlæg, dette har ikke været mulig, bl.a. på grund af de meget små befolkningstal. Dette skal sammenholdes med de manglende muligheder for at forudsige udviklingen i den beskæftigelsesmæssige situation. En udvikling der bl.a. er afhængig af de globale udviklingstendenser og i høj grad af beslutninger i Selvstyret.

I nedenstående skema er angivet de samlede befolkningstal i årene 1999, 2011 og i 2024 for de enkelte byer og bygder som en direkte fremskrivning af en konstateret fremgang eller en tilbagegang.

Skemaet skal for 2024 alene læses som en tendens ikke som en faktisk udvikling.

Befolknings fremskrivning i Qeqqata.

Antal personer 1999, 2011 & 2024 fordelt på steder.

  1999 2011 2024
Maniitsoq by 2.951 2.747 2.543
Atammik 231 203 175
Napasoq 117 91 65
Kangaamiut 486 355 224
Sisimiut by 5.149 5.498 5.847
Itilleq 121 114 107
Sarfannguit 115 132 149
Kangerlussuaq 417 544 671
I alt 9.587 9.684 9.781
Maniitsoq Aluminium 2.951 2747 3.947
I alt med Aluminium 9.587 9.684 10.981

I beskrivelserne af befolkningsudviklingen under afsnittene for hovedstrukturen i de enkelte byer og bygder er taget udgangspunkt i denne udvikling, sammenholdt med de generelle udviklingstendenser og med de lokale muligheder der umiddelbart fremtræder.

Alene scenariet med Aluminiumssmelteren i Maniitsoq er medtaget som et alternativ med en vækst på 1200 indbyggere, fordi dette til indgår i den officielle prognose for Maniitsoq, udarbejdet af Greenland Development.

Der er således ikke indarbejdet et scenarie hvor Kangerlussuaq lufthavn lukkes eller nedgraderes, og der er heller ikke indarbejdet et scenarie der viser befolkningsvæksten, såfremt erhvervspotentialerne udnyttes optimalt i Kangerlussuaq og for eksempel i Sisimiut.

Skemaet viser at kommunen generelt får en stabil men moderat vækst i folketallet. I nogle af bygderne kan således forventes et fald i folketallet i andre en stigning.