Områder til dyrehold m.v.

Hundeøer

I Qeqqata Kommunia er det kun relevant at tale om hundeøer i Sisimiut, og her er udpeget 3 hundeøer. I fjorden bag Sarfannguit er udpeget 2 hundeøer. I Sisimiut er udpeget 3 områder til hundehold indenfor byzonen. 

Drivjagt

I Kangerlussuaq er der udpeget 3 særlige områder til drivjagt på moskusokser og rensdyr. De ligger i forlængelse af de eksisterende transportkorridorer. På den måde sikres stabile leverancer til slagteriet i jagtsæsonen. Transportkorridorerne er beskrevet i forvaltningsplanen, og er fastlagt i kommuneplanen. 

Bebyggelse

Eneste krav til bebyggelse i områder udlagt til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, skovbrug, hundeøer m.v., er, at der skal være mindst60 metertil en hytte fra områdets erhvervsmæssige bebyggelse. 

Desuden skal hytter opføres med minimum 60 meters indbyrdes afstand. 

Trafik- og forsyningsanlæg

Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i dissedelområder. Tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte delområders lokale forsyning, kan bygges. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.