Bygdens struktur

Bygdecentrum

I bygden mødes man ved havnen eller foran købmanden, der også ligger ved havnen. På bygdens øverste niveau ligger kirken, børneinstitution, skole og forsamlingshus. 

Boligområder

Boligområderne strækker sig op ad fjeldet, mellem havnen og det øvre niveau, og primært mod vest fra de centrale dele af bygden.Boligbebyggelse består af åben - lave og tæt lave boliger. 

Der vurderes at være plads nok indenfor den eksistende araludlæg til boliger, til at opføre de ekstra 3- 5 huse som må forventes at blive det behovet i Sarfannguit, såfremt befolkningsudviklingen fortsætter som hidtil. 

Erhvervsområder

Erhvervsbygninger er placeret ved havnen, og det forventes ikke at der bliver behov for etablering af nye erhvervsområder.På havnen indhandles den fangst der ikke sælges på brættet i Sarfannguit eller brættet i Sisimiut.