Bycenter

I forbindelse med bycentret åbnes der i forslaget, i overensstemmelse med forslaget fra Arkitektvirksomheden 70 N, for etablering af en fortætning. En kombination af butikker ved jorden, og boliger med elevator, for bl.a. ældre, på de øvrige 3 – 4 etager, er en god løsning, f.eks ved torvet. 

Arealudlæggene til butikker og forretninger sikrer udviklingsmuligheder for Maniitsoqs bycenter. Hensigten er, at styrke bycenteret, så specialbutikkerne lokaliserer sig her. I yderområderne udlægges arealer til mindre dagligvarebutikker og kiosker. F.eks. kan der etableres mindre dagligvarebutikker i den nye bydel som supplement til de dagligvarebutikker, der allerede findes inde i byen.

Udbygningen af bycentret giver mulighed for fritidsfaciliteter på det gamle fabriksareal – for eksempel en svømmehal og kulturcenter. Målet er at de forskellige fritidsaktiviteter understøtter butiksmiljøet og skaber et livligt og attraktivt bycenter med mange brugere.