Infrastruktur

Der er i Atammik etableret anløbsplads for bygde forsyningsskibe og anløbsbro for mindre både der benyttes til persontransport, samt jagt og fiskeri. Desuden har fiskefabrikken sin egen kaj. Der er fra bygden angivet er behov for en udbygning af anløbsbroen for at kunne servicere lystfisketurismen. 

Persontransporten til og fra Atammik foregår i P - godkendte både der sejler i fast rutefart eller i private både. Transporttiden fra Atammik til Nuuk eller Maniitsoq er 2 – 3 timer. Sejltiden betyder at mange mindre både benytter Atammik som et kærkomment stop på sejladsen, til glæde for de handlende i bygden. 

Godstransporten forestås af Royal Arctic Line, RAL, og der hver 14 dag anløber Atammik med et mindre forsyningsskib. 

Endvidere er der i Atammik etableret et officielt helistop der kan benyttes af de forskellige helikopterselskaber.  

Der er et kørespor rundt til bygdens forskellige boligområder og byfunktioner.