Det åbne land omkring Kangaamiut

Der er i kommuneplanen udlagt arealer til fritidshytter m.v. 

Der er formentlig relevant at etablere turistaktiviteter i forbindelse med ørredelvene i området.