Byer og bygder

By- og bygdeplanerne rummer en beskrivelse af hovedstrukturen i de enkelte by- og bygdesamfund, hvordan er det befolknings- og beskæftigelsesmæssige udgangspunkt og hvilken udvikling der i fokus i kommuneplanen 2012-2024 for den enkelte by eller bygd.

Disse afsnit er også indgangen til kommuneplanens overordnede og detaljerede bestemmelser for de enkelte områder.

Når du trykker på den by du ønsker oplysninger om, får du mulighed for at vælge hovedstruktur og alle de afsnit der beskriver forholdene i den enkelte by eller bygd.

Via kortet der kommer frem på siderne for hver by og bygd, får du også mulighed for at vælge delområderne og de gældende overordnede bestemmelser, hvor kommunalbestyrelsens planer er fastlagt for de enkelte områder. Når du har klikket dig ind på et delområde, får du også mulighed for at finde detaljerede bestemmelser der detaljeret angiver de udviklingsmuligheder der er i de enkelte detailområder inden for delområdet – oplysningerne omkring de detaljerede bestemmelser kan findes via link til filer med lokalplaner eller kommuneplantillæg for de pågældende delområde. 

D