Klage

a. Klage vejledning

Stk.1. I forbindelse med afgørelser som går en ansøger imod bliver der vedlagt en klagevejledning. Det gælder også hvis en person, som har indgivet indsigelse mod arealtildeling, bliver underkendt af kommunalbestyrelsen.

b. Underretning om kommunalbestyrelsens afgørelse

Stk. 1. En person, som har gjort indsigelse, bliver underrettet om kommunalbestyrelsens afgørelse i den pågældende sag.

c. Klagefrist

Stk. 1. Klagefristen er på 8 uger fra den dato afgørelsen er meddelt.

d. Klage skal stiles til kommunalbestyrelsen

Stk. 1. Klager over afgørelser skal indsendes til kommunalbestyrelsen, som så videresender klagen til Naalakkersuisut med evt. bemærkninger om sagens behandling i kommunen.

e. Underretning af ansøgeren

Stk. 1. Den, der har fået tilladelsen, bliver underretning om klager, indgivet af naboer eller andre, som finder tildelingen uberettiget.

f. Opsættende virkning

Stk. 1. Naalakkersuisut kan give en klage opsættende virkning. Det betyder, at en given tilladelse ikke kan udnyttes, før klagesagen er behandlet.

g. Byggeriet skal stoppes

Stk. 1. Såfremt Naalakkersuisut giver en klage opsættende virkninger er kommunalbestyrelsen forpligtet til at underrette den pågældende, der har fået en tilladelse om, at byggeriet eller foranstaltningen ikke må påbegyndes, eller skal standses, såfremt det er påbegyndt.