Infrastruktur

I Napasoq er der en anløbsplads for bygdeforsyningsskibe der også bruges af fiskere ved losning af fangst til bygdens produktionssted, og anløbsbro for mindre både til persontransport og jagt og fiskeri.

Persontransporten til og fra Napasoq foregår i P - godkendte både med anløb hver 1uge eller i private både. Transporttiden fra Napasoq til Maniitsoq er 1- 2 timer.

Godstransporten forestås af Royal Arctic Line, RAL, som hver 14 dag anløber Napasoq med et mindre forsyningsskib, der også medtager passagerer

I Napasoq findes et officielt helistop der bl.a. benyttes af de forskellige helikopterselskaber som bl.a. flyver med turister.

Der er etableret et kørespor rundt til bygdens forskellige boligområder.