Infrastruktur

I havnen er anlagt en bådebro til mindre både og et mindre kajanlæg der kan anvendes til forsyningsskibene.

Transport til og fra Itilleq foregår stort set kun med båd, enten indlejede turbåde eller private både. Itilleq anløbes hver 14 dag af transport skib fra RAL og en del gange om året af krydstogtskibe.

Der forventes etableret et officielt helistop på arealer nordvest for bygden som kan benyttes i forbindelse flyvninger med turister og anden helikopterpassagertrafik.

Hovedfærdselsåren i Itilleq er et kørespor gennem byen, så man med ATW kan køre fra havnen rundt i byen. Køresporet har beskedne stigninger og kan nemt udbygges, både længdemæssigt og opgraderes til vej da bund er bæredygtig.