Arealtildeling og byggetilladelse

Der skal søges om arealtildeling når et areal ønskes benyttet.
Det kan f.eks. være ved bådoplag, containere og andet oplag, opførsel af hytte, tilbygning af eksisterende bygninger, nybyggeri f.eks. skur, garage, husbyggeri mm.

Der skal søges om byggetilladelse ved nybyggeri, tilbygning, ombygning eller andet byggeri. Det kan f.eks. være til skur, garage, husbyggeri, opførsel af hytte på mere end 20 m2 m.m.

Vær opmærksom på gældende kommuneplantillæg eller lokalplan for området, hvis bestemmelser
skal overholdes. Udlevering kan ske ved henvendelse til Området for Teknik og Miljø.

Du kan læse mere om reglerne for arealtildelinger og byggetilladelse i menuen til venstre. Her kan du også finde vejledninger til ansøgning om arealtildeling og til ansøgning om byggetilladelse.