Kangerlussuaq

Kangerlussuaq er en meget anderledes bygd. Skabt som en militær lufthavn er den stadig præget af de militære strukturer og militær bygningskultur.

Byen er spredt over et stort område med 3 – 4 tilløb til bydannelser: Sydbyen, hvor der i dag sker en bymæssig udvikling. Lufthavnsområdet, hvor terminalbygningen og lufthavnshotellet ligger, og hvor lufthavnspersonellet bor. Gl. Lejr med få aktiviteter tilbage, måske mest et sommeraktivitetsområde. Til sidst havneområdet 15 km sydvest for byen.

Området er meget præget af de tekniske installationer til driften af en militær lufthavn, og tankanlæg til flybrændstof m.v. fylder godt i landskabet.

Selve vejsystemet er et særsyn i Grønland. I Kangerlussuaq kan man køre et godt stykke ud fra byen og opleve naturen, og somme tider kommer naturen i form af dyrelivet helt tæt på byen.

Kangerlussuaq repræsenterer, med sin beliggenhed, en enestående mulighed for at opleve indlandsisen og de meget store isfri fjeldområder, der strækker sig ud fra byen.

Omdrejningspunktet for hovedstrukturen i Kangerlussuaq er naturligvis en udvikling af lufthavnen, men der er også et meget stort turistmæssigt potentiale. Et potentiale som Qeqqata Kommunia i forlængelse af den godkendte forvaltningsplan, med kommuneplanen, vil skabe mulighed for at udvikle.

I Kangerlussuaq resulterer en fremskrivning af befolkningsudviklingen fra 1999 til 2011 i et potentielt indbyggertal på 671 i 2024. Det er således en forudsætning, at den positive udvikling fra 1999 til 2011 fortsætter som hidtil. Befolkningsvæksten har i mange år været stabil i Kangerlussuaq, til trods for at der fra centralt hold har været mange tilkendegivelser om at man ønskede lufthavnen afviklet til fordel for en atlantlufthavn i Nuuk.

Det er et klart udgangspunkt i denne kommuneplan at der i Kangerlussuaq foreligger mange erhvervsmuligheder som kan udvikles til gavn for hele Grønland. Det drejer sig ikke mindst om et stort uudnyttet turistmæssigt potentiale, men også for udbygge området som et center for forskning og for udnyttelse af de muligheder der ligger i lufthavnens placering mellem Europa og Amerika i f.eks. et Cargocenter.

Endelig er Kangerlussuaq en vejrstabil mellemstation for turismen nord på i Diskoområdet, og Kangerlussuaqs fortsatte drift er en klar forudsætning for regelmæssige trafikforhold for turismen mod nord

loading image
Henter kort...