Tekniske anlæg

Vandforsyning.

Vandforsyningen varetages af Nukissiorfiit med udgangspunkt i vandsøen øst for bygden, hvor der er et meget stort forsyningspotentiale.

 Elforsyning

Elforsyningen varetages af Nukissiorfiit.

Kangaamiut forsynes med el fra et dieselgeneratoranlæg. Det er muligt at etablere en vindmølle, så der kan leveres bæredygtig strøm til bygden, men der er ikke i øjeblikket planer om etablering af et anlæg.

 Kloak

Kloakafledning er en kommunal opgave

I alt 160 husstande er tilsluttet natrenovationen, der via natrenovationsrampen afledes til havet. Gråt spildevand og overfladevand afledes til terræn.

Som et særligt tiltag er alderdomshjemmet forsynet med direkte spildevandsafløb.

 Affald

Affaldshåndteringen er en kommunal opgave.

Affaldet afbrændes i et mindre affaldforbrændingsfyr. Der er en begrænset sortering af affaldet. Slagger fra fyret og ubrændbart materiale deponeres på dumpen, der ligger umiddelbart i tilknytning til fyret.

 Det overvejes, om affaldet skal sejles til Maniitsoq eller Sisimiut. Her kan man brænde det i affaldsforbrændingsanlæg, der er tilsluttet fjernvarme. Det giver en mere miljømæssig holdbar affaldshåndtering.

 Tele

Teles sendemast er placeret på fjeldet ovenfor bygden. Der er klausulerede zoner omkring anlægget.