Bygdens struktur

Centrum i bygden ligger i forbindelse med havnen, hvor bl.a. Pilersuisoq (købmanden), posthuset, kirken, servicehuset og det kommende museum ligger.

 Bygdens beliggenhed, med flere timers sejlads til nærmeste bygd, giver anledning til at en del mindre både lægger til for at tanke og handle. Anløb, der sammen med turismen, giver øget omsætning i butikkerne.Der er mulighed for tankning af både i bygdens automat tankningsstation.

 Der er udlagt 2 boligområder i Kangaamiut, et mod nordvest i retning af forbrændingsanlægget, og et mod sydøst. Her er god plads til nye boliger, hvis det bliver nødvendigt. Det vurderes at der er en restrummelighed på 30 – 40 boliger.

 Boligerne består primært af enfamiliehuse, en del rækkehuse og dobbelthuse.

Herudover findes en del boliger i den centrale del af bygden, hvor også bygdens eneste etageboliger er placeret. Et Selvstyrebyggeri der i dag trænger til at blive saneret.

 Den forventede befolkningsudvikling indikerer at der ikke bliver behov for arealudlæg til nye boligområder. De må til gengæld forventes at der bliver behov for at rydde op i boligbebyggelser der er udslidt.

 I Kangaamiut er der udlagt 3 erhvervsområder:1 på øen overfor kirken, hvor fiskefabrikken, og indhandlingsanlægget er placeret, i området hvor forbrændingsanlægget og lossepladsen ligger. Endelig et område ved vandsøen, hvor vandværket et placeret.

 Bygden er kendt for sit gode kunsthåndværk af skind og ben, som sælges i bygden og andre steder i kommunen.